SPISEFORSTYRRELSER

Overspising - bulimiSpiseforstyrrelser forekommer i flere former:

Anoreksi

Er en alvorlig psykisk lidelse med et selvpåført vekttap på minst 15% av gjennomsnittlig normal vekt for alder og høyde ved unngåelse av «fetende mat». Andre metoder for å få ned vekten, som for eksempel brekninger, trening og avføringsmidler, kan og være en del av årsaken til vekttapet. Vektgrensen for voksne er en BMI under 17.5. Videre må personen ha en opplevelse av å være for tykk, med påtrengende frykt for overvekt, noe som fører til en selvpåført vektgrense. Videre er det fysiske forstyrrelser, som for eksempel uteblivelse av menstruasjon og for menn tap av seksuell interesse og potensproblemer. Forekomst kvinner ca 0,3%, menn ca. 0,03%.

Anoreksi kan gi en rekke alvorlige komplikasjoner som for eksempel hjerterytmeforstyrrelser, lavt blodtrykk, hjertesvikt, nyreskade og beinskjørhet.

Bulimi

Gjentagende episoder med overspising (minst to ganger i uken over tre måneder) hvor en stor mengde mat blir konsumert på kort tid hvor det er en vedvarende opptatthet av spising og en uimotståelig trang til mat (craving). Personen forsøker å motvirke vektøkning med brekninger, avføringsmidler, sulteperioder, appetittdempende midler, stoffskifte medisin eller vanndrivende medisin. Hvis sykdommen rammer en med diabetes kan de forsømme insulinbehandlingen. Personer med bulimi har en oppfating av å være for tykke med en påtrengende frykt for overvekt. I klinisk praksis kan det forekomme at de amerikanske diagnosekriteriene (DSM-5) brukes hvor det er nok med en overspisingsepisode i uken og hvor det og kan kompenseres med overdreven trening. Forekomst kvinner ca. 2%, menn ca. 0,2%

Overspisingslidelse (binge eating disorder, DSM-5)

Tilbakevendende episoder med ukontrollert overspising som skaper betydelig bekymring minst en gang i uken over tre måneder uten upassende kompenserende atferd for å gå ned i vekt. I tillegg er episodene assosiert med minst tre av følgende:

Forekomst kvinner ca. 3%, menn ca. 1,7%.

I følge amerikanske data er majoriteten, 55% av voksne med overspisingslidelse ikke fete (BMI under 30). 19% har normal vekt (BMI 18,5-24,9) og 36 % er overvektige (BMI 25-29,9)

Overspisingslidelse er ikke spesifisert i det gamle diagnosesystemet (ICD-10 fra 1993) som brukes i Norge. Det er derfor vanlig å bruke de amerikanske beskrivelsene om lidelsen (DSM-5 fra 2013).

Flere spiseforstyrrelser over tid

Det er ikke uvanlig at en med spiseforstyrrelse i en periode kan være preget av anoreksi og i en annen periode bulimi. Bevegelser mellom alle 3 typene kan forekomme.

2 av 3 med spiseforstyrrelser har en bipolar spektrumlidelseUtredning spiseforstyrrelse

Forekomsten av stemningslidelser som bipolar lidelse og lidelser som ligger nært opptil dette er svært ofte forekommende hos de med spiseforstyrrelser. Ettersom 2 av 3 har dette er det svært viktig å gjøre en grundig utredning av alle psykiske lidelser med strukturerte intervjuer FØR behandling igangsettes. Særlig viktig er dette der vi ser at overspisingen eller den bulimiske atferden forekommer i perioder. Vi ser da at episodene er mye hyppigere når personen er deprimert og at de kan ha perioder hvor de er bedre i humøret hvor episodene med overspisingen / bulimi nærmest er fraværende. Disse personene vil vanligvis få en betydelig bedring av spiseforstyrrelsen når stemningslidelsen stabiliseres med riktig medikasjon.

ADHD med overspising og bulimi

Oftere og oftere opplever vi at personer med alvorlige symptomer på ADHD, de som har mye rastløshet og impulsivitet, sliter med spiseforstyrrelser, og da særlig overspisingslidelse. Behandling av ADHD tilstanden med lisdeksamfetamin som er godkjent i USA for bruk både mot ADHD og overspisingslidelse vil i slike tilfeller ofte være aktuelt. Flere studier viser og en sammenheng mellom ADHD og spiseforstyrrelser, og at ADHD øker risikoen for å utvikle spiseforstyrrelser.

Migrene

Det er en svært høy forekomst av migrene hos kvinner med spiseforstyrrelser og forskning har vist at migrenesymptomer ofte debuterer før spiseforstyrrelsen. Man ser en tilsvarende høy forekomst av migrene hos kvinner med bipolar lidelse type 2. I disse tilfellene bør det raskt vurderes bruk av topiramat som har god effekt mot migrene og mot overspisingslidelse / bulimi.

Behandling spiseforstyrrelseOm behandling av spiseforstyrrelser, les her